Sluiting wegens Coronavirus (4)

Sluiting wegens Coronavirus (4)

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoem,

Vanaf 11 mei

Het kabinet heeft besloten dat per 11 mei aanstaande de kinderen in het reguliere basisonderwijs weer voor de helft van de onderwijstijd naar school mogen. Het kabinetsbesluit tot het heropenen van de scholen is leidend. De leidraad is dat er 50% onderwijstijd voor alle leerlingen wordt gerealiseerd, waarbij het uitgangspunt is dat leerlingen hele dagen naar school gaan. De reden hiervoor is om het aantal haal- en brengmomenten te beperken en om de arbeidsproductiviteit van ouders zoveel mogelijk te kunnen vergroten. Ook is de BSO op die manier beter te organiseren. Hoe dit wordt gerealiseerd is aan de scholen zelf.

De hoofdlijnen zijn op dit moment intern (binnen het team) gecommuniceerd. Ik verwacht u hier in de week van 4 mei concreet over te kunnen berichten.

Dank u wel!

Langs deze weg wil ik u als bijlage ook een digitale dankkaart doen toekomen. U heeft in de afgelopen periode veel offers moeten brengen en veel ballen in de lucht gehouden. We realiseren ons dat dit geen makkelijke gave is. Moge Allah u hier rijkelijk voor belonen! We realiseren ons ook nog meer en beter hoe belangrijk (en onmisbaar) de rol van de ouder is en dat de samenwerking optimaal dient te zijn om het kind tot ontwikkeling te brengen. Ik doe hierbij dan ook een handreiking om onze samenwerking nog meer op elkaar af te stemmen. Een fijne voortzetting van de Ramadan en een gezegende iftaar later op de avond.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Start Eind-Cito’s

Assalaamu alaikum beste ouders, De Eind-Cito periode gaat aanstaande week van start. In de loop van de maand worden de volgende Cito’s afgenomen in shaa Allaah (met uitzondering van leerjaar

Lees meer

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer