Schooltijden vakantie

Schooltijden vakantie

Deel nieuws

Beste ouders,
Assalamoe alaikoem,
 
In de bijlage een schrijven over:
– de schooltijden komend schooljaar
– de vakantieregeling
– het Nationaal Onderwijs Programma (ter info)
 
Met vriendelijke groet,
Khalid Mouhmouh
 
 

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer