Indeling leerlingen groep 3

Indeling leerlingen groep 3

Deel nieuws

Salaam aleikoem

beste ouders en verzorgers,

Hierbij tref u de brief met de indeling van de leerlingen voor de groepen 3.

Vriendelijke groeten,

Ib-er en de leerkrachten van de groepen 2

Indeling groep 3.docx

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer