Schoolreisje groep 4,5 en 6

Schoolreisje groep 4,5 en 6

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe aleikoem

Donderdag 2 juni is het zover, de groepen 4, 5 en 6 gaan op schoolreisje naar Attractiepark Slagharen!

De bussen vertrekken om 8.30 uur vanaf Al-Iman. De leerlingen worden daarom om 8.10 uur op school in de klas verwacht. Wees a.u.b. op tijd!

Rond 17.00 uur verwachten we de kinderen weer terug op school. Mocht de aankomsttijd erg afwijken, dan houden we u daarvan via Parro op de hoogte.

De lunch bestaat uit friet en drinken, ook krijgen de kinderen een ijsje. Wilt u voor het tussendoortje fruit en/of brood en drinken meegeven?

Een schoolreisje en snoep horen haast bij elkaar, toch willen we dat een beetje beperken. Daarom mogen de kinderen morgen – woensdag – snoep meenemen naar school. Daarvan worden zakjes gemaakt en donderdag uitgedeeld, zodat alle kinderen evenveel (en ook niet teveel) krijgen.

De kinderen mogen i.v.m. mogelijk verlies GEEN geld en GEEN telefoon meenemen! Wilt u daar a.u.b. op letten. Telefoons die de kinderen eventueel bij zich hebben om onderweg naar school en naar huis bereikbaar te zijn, kunnen op school achterblijven.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht(en). Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer