Opbrengst Sadaqah-project

Opbrengst Sadaqah-project

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe aleikoem

We hebben het sadaqah-project met veel succes afgesloten. De inspanningen van de leerlingen, ouders en team hebben maar liefst 17.340,38 euro opgeleverd maa shaa Allah! Stichting Bashierah kan hiermee dertien waterputten laten aanleggen. We houden u op de hoogte van de vorderingen in shaa Allah. Moge Allah elke bijdrage zwaar laten wegen op uw en onze weegschaal.

Namens het team Sadaqah-project,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer