Project Schoolmaaltijden

Project Schoolmaaltijden

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem

Onze school is toegelaten tot het Schoolmaaltijdenproject, alhamdoelillah. Met dit project worden ouders die daarvoor in aanmerking komen, financieel ondersteund zodat alle leerlingen goed gevoed op school kunnen komen. Het project werkt met boodschappenkaarten, waarmee per kind eens per twee weken voor 22 euro aan boodschappen kan worden gedaan bij een aantal supermarkten.

In de bijlage vindt u de uitleg van het project en hoe u uw gezin kunt aanmelden. Omdat we niet willen dat ouders die in aanmerking komen dit mislopen, is de informatie ook in het Arabisch, Turks en Engels toegevoegd. Mocht u hulp nodig hebben bij het aanmelden, dan kunt u dat via een bericht laten weten.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer