Project Schoolmaaltijden

Project Schoolmaaltijden

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem

Onze school is toegelaten tot het Schoolmaaltijdenproject, alhamdoelillah. Met dit project worden ouders die daarvoor in aanmerking komen, financieel ondersteund zodat alle leerlingen goed gevoed op school kunnen komen. Het project werkt met boodschappenkaarten, waarmee per kind eens per twee weken voor 22 euro aan boodschappen kan worden gedaan bij een aantal supermarkten.

In de bijlage vindt u de uitleg van het project en hoe u uw gezin kunt aanmelden. Omdat we niet willen dat ouders die in aanmerking komen dit mislopen, is de informatie ook in het Arabisch, Turks en Engels toegevoegd. Mocht u hulp nodig hebben bij het aanmelden, dan kunt u dat via een bericht laten weten.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer