Project Schoolmaaltijden

Project Schoolmaaltijden

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem

Onze school is toegelaten tot het Schoolmaaltijdenproject, alhamdoelillah. Met dit project worden ouders die daarvoor in aanmerking komen, financieel ondersteund zodat alle leerlingen goed gevoed op school kunnen komen. Het project werkt met boodschappenkaarten, waarmee per kind eens per twee weken voor 22 euro aan boodschappen kan worden gedaan bij een aantal supermarkten.

In de bijlage vindt u de uitleg van het project en hoe u uw gezin kunt aanmelden. Omdat we niet willen dat ouders die in aanmerking komen dit mislopen, is de informatie ook in het Arabisch, Turks en Engels toegevoegd. Mocht u hulp nodig hebben bij het aanmelden, dan kunt u dat via een bericht laten weten.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer