Preventieve mondzorg op Al Iman

Preventieve mondzorg op Al Iman

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,
Assalamoe alaikoum,

MAIN Mondige Zorg speelt in op de zorgvraag van de overheid om mondzorg toegankelijker te maken voor kinderen en verleent mondzorg op basisscholen.

Mondhygiëniste Anouk Ideco is gestart met het verlenen van preventieve mondzorg op basisscholen.

Aankomend schooljaar gaan wij de samenwerking aan met MAIN Mondige Zorg. In de bijlage leest u hier alles over.

Aanmelden kan via de link: mainmondigezorg.nl/toestemmingsformulier/

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa
Kwaliteitscoördinator Actief burgerschap en Schoolklimaat

Meer om te lezen

Absenties

Beste ouders,Salam aleikom, Enkele maanden geleden hebben wij u bericht dat u zelf de absenties in Parro kon verwerken. Wij waarderen het dat u hier gehoor aan heeft gegeven en

Lees meer

Steun Al Iman 2

Salamoe allaikom,Beste ouders, Heeft u een kind van 2, 3 en/of 4 jaar? En woont u in het omcirkelde gebied? 6km vanaf postcode 1326Steun ons via deze link: https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/index.html#/gegevens/310 Bij

Lees meer