Preventieve mondzorg op Al Iman

Preventieve mondzorg op Al Iman

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,
Assalamoe alaikoum,

MAIN Mondige Zorg speelt in op de zorgvraag van de overheid om mondzorg toegankelijker te maken voor kinderen en verleent mondzorg op basisscholen.

Mondhygiëniste Anouk Ideco is gestart met het verlenen van preventieve mondzorg op basisscholen.

Aankomend schooljaar gaan wij de samenwerking aan met MAIN Mondige Zorg. In de bijlage leest u hier alles over.

Aanmelden kan via de link: mainmondigezorg.nl/toestemmingsformulier/

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa
Kwaliteitscoördinator Actief burgerschap en Schoolklimaat

Meer om te lezen

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer

Zomeractiviteiten in Stedenwijk

Beste ouders/verzorgers,Assalamoe alaikoum, Ook in de zomervakantie organiseert Talent in Opleiding verschillende activiteiten voor kinderen vanaf 2 jaar. In de bijlage treft u de flyer met de zomeractiviteiten en het

Lees meer