Middenmeting cito-toetsen

Middenmeting cito-toetsen

Deel nieuws

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Assalaamoe alaikoem,

I.v.m. de extra lange wintervakantie zijn de cito-toetsen met een week verschoven en vinden vanaf maandag 24 januari plaats. Het gaat hierbij om de vakken technisch lezen, rekenen, begrijpend lezen, spelling en woordenschat. Wanneer en welk vak wordt getoetst kan per leerjaar verschillen en hangt van verschillende factoren af. De leerlingen worden hier mondeling van op de hoogte gehouden door de groepsleerkracht. Ons streven is vóór de voorjaarsvakantie de toetsing af te sluiten. Moge Allah s.w.t. onze leerlingen doen slagen in deze wereld en het hiernamaals inshaAllah!

Met vriendelijke groeten,

Amina Azaouagh Interne begeleider

Woe, do en vrij

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer