Meestal Adil staat voor groep 4a

Meestal Adil staat voor groep 4a

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,

Assalamoe alaikoum,

Vanaf heden zal meester Adil op de maandagen voor groep 4a staan in sha Allah. De afgelopen weken heeft hij een aantal keer met juf Chaima en juf Naima meegelopen en kennis gemaakt met de leerlingen. Meester Adil is een oud-collega en wij zijn blij hem weer te mogen verwelkomen. In het vervolg kunt u zich op de maandag richten tot meester Adil en op de overige dagen tot juf Naima. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer