Meestal Adil staat voor groep 4a

Meestal Adil staat voor groep 4a

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,

Assalamoe alaikoum,

Vanaf heden zal meester Adil op de maandagen voor groep 4a staan in sha Allah. De afgelopen weken heeft hij een aantal keer met juf Chaima en juf Naima meegelopen en kennis gemaakt met de leerlingen. Meester Adil is een oud-collega en wij zijn blij hem weer te mogen verwelkomen. In het vervolg kunt u zich op de maandag richten tot meester Adil en op de overige dagen tot juf Naima. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer