Meestal Adil staat voor groep 4a

Meestal Adil staat voor groep 4a

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,

Assalamoe alaikoum,

Vanaf heden zal meester Adil op de maandagen voor groep 4a staan in sha Allah. De afgelopen weken heeft hij een aantal keer met juf Chaima en juf Naima meegelopen en kennis gemaakt met de leerlingen. Meester Adil is een oud-collega en wij zijn blij hem weer te mogen verwelkomen. In het vervolg kunt u zich op de maandag richten tot meester Adil en op de overige dagen tot juf Naima. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer