Meestal Adil staat voor groep 4a

Meestal Adil staat voor groep 4a

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,

Assalamoe alaikoum,

Vanaf heden zal meester Adil op de maandagen voor groep 4a staan in sha Allah. De afgelopen weken heeft hij een aantal keer met juf Chaima en juf Naima meegelopen en kennis gemaakt met de leerlingen. Meester Adil is een oud-collega en wij zijn blij hem weer te mogen verwelkomen. In het vervolg kunt u zich op de maandag richten tot meester Adil en op de overige dagen tot juf Naima. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer