Aanwezigheid juffen

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,

Assalamoe alaikoum,

Op 21 augustus 2021 heeft u bericht ontvangen over de omstandigheden rondom juf Nassira. In de tussentijd zijn wij hard op zoek gegaan naar een oplossing en hebben wij prettig kennis mogen maken met juf Vivian. Juf Vivian heeft de afgelopen periode fulltime gewerkt om kennis te maken met de leerlingen en de werkwijze bij ons op school. Wij zijn blij haar te mogen verwelkomen. Vanaf heden ziet de aanwezigheid er als volgt uit:

Maandag -> juf Feyza

Dinsdag -> juf Vivian

Woensdag -> juf Feyza

Donderdag -> juf Vivian

Vrijdag -> juf Vivian

In het vervolg kunt u zich richten tot de leerkracht die op die dag aanwezig is. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer