Informatie Schoolreisje 24 mei

Informatie Schoolreisje 24 mei

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem

Woensdag 24 mei is het zover, de groepen 4, 5 en 6 gaan op schoolreisje naar Dierenpark Amersfoort.

In dit bericht geven wij u wat praktische informatie over het schoolreisje.

  • De leerlingen worden op de gebruikelijke tijd op school verwacht. Zorgt u er a.u.b. voor dat uw kind op tijd is. Wij vertrekken om 9:15 uur. De bussen zullen geparkeerd staan langs de Venloweg ter hoogte van basisschool de Driemaster.
  • Rond 16:30 uur verwachten wij de kinderen weer op school. Mocht de aankomsttijd erg afwijken, dan houden wij u via Parro op de hoogte.
  • De lunch bestaat uit friet en drinken. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een tussendoortje en drinken meeneemt?
  • Een schoolreisje en snoep horen bij elkaar, toch willen wij dat graag beperken. Daarom mogen de kinderen maandag 22 mei snoep of chips meenemen naar school. Daarvan worden zakjes gemaakt en woensdag uitgedeeld, zodat alle kinderen evenveel krijgen.
  • De kinderen mogen i.v.m. met verlies GEEN geld en GEEN telefoon meenemen. Wil u daar a.u.b. op letten!
  • De volgende dag donderdag 25 mei zijn de leerlingen om 10:00 uur welkom op school.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij de groepsleerkrachten.

Wij hopen op een gezellige en mooie dag!

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer