Het sadaqaproject loopt als een speer!

Het sadaqaproject loopt als een speer!

Deel nieuws

Beste ouders/ verzorgers,

assalamoe aleikoem

Ons sadaqaproject loopt, mede dankzij uw hulp, als een speer! Op dag 7 van de Ramadan zijn we al over de helft van ons streefbedrag van 2000 euro alhamdoelillah. Om precies te zijn 1113 euro is er nu online ingezameld en daar komt nog het bedrag bij dat in de spaarpotten is gestopt. Topscorer is groep 1b met 310 euro (online ingezameld). Op nummer 2 staat groep 1a met 215 euro met vlak daarachter groep 4b met 213 euro. Deze mooie start belooft veel voor de resterende weken! In shaa Allah gaan we dit mooie resultaat de komende week overtreffen!

Met vriendelijke groeten,

namens de werkgroep sadaqaproject

Saida Neumann

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer