Centrale eindtoets groep 8

Centrale eindtoets groep 8

Deel nieuws

Beste ouders,

Assalamoe alaikoem,

Morgen en overmorgen wordt de centrale eindtoets in groep 8 afgenomen. De domeinen Taal en Rekenen staan de komende dagen centraal. Donderdag nemen we voor het eerst ook Wereldoriëntatie af. Deze toets is facultatief en zal op geen enkele wijze een rol spelen in het advies of het eindresultaat.

Toetsen zijn belangrijke meetmomenten op school. Een centrale eindtoets kan een leerling daarom best zenuwachtig maken. Druk uw kind op het hart dat dit niet nodig is. Met de wil van Allah in deze gezegende maand en daarna de getroffen voorbereidingen de afgelopen maanden (en jaren) komt het inchaAllah goed! We hebben er alle vertrouwen in! Langs deze weg wens ik uw kind, namens het team van Al Iman, veel rust, succes en hulp van Allah toe.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer