Centrale eindtoets groep 8

Centrale eindtoets groep 8

Deel nieuws

Beste ouders,

Assalamoe alaikoem,

Morgen en overmorgen wordt de centrale eindtoets in groep 8 afgenomen. De domeinen Taal en Rekenen staan de komende dagen centraal. Donderdag nemen we voor het eerst ook Wereldoriëntatie af. Deze toets is facultatief en zal op geen enkele wijze een rol spelen in het advies of het eindresultaat.

Toetsen zijn belangrijke meetmomenten op school. Een centrale eindtoets kan een leerling daarom best zenuwachtig maken. Druk uw kind op het hart dat dit niet nodig is. Met de wil van Allah in deze gezegende maand en daarna de getroffen voorbereidingen de afgelopen maanden (en jaren) komt het inchaAllah goed! We hebben er alle vertrouwen in! Langs deze weg wens ik uw kind, namens het team van Al Iman, veel rust, succes en hulp van Allah toe.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer