Herinnering ‘Suhoor’ voor de onderbouw

Herinnering ‘Suhoor’ voor de onderbouw

Deel nieuws

Assalamoe alaikoem

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vrijdag 14 april a.s staat de suhoor gepland. Uw kind ontbijt dus op school. In de bijlage leest u hier meer over. Wij en de kinderen kijken er enorm naar uit om een gezamenlijke suhoor te vieren.

Met vriendelijke groet,

De leerkrachten van Al Iman

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer