Herinnering ‘Suhoor’ voor de onderbouw

Herinnering ‘Suhoor’ voor de onderbouw

Deel nieuws

Assalamoe alaikoem

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vrijdag 14 april a.s staat de suhoor gepland. Uw kind ontbijt dus op school. In de bijlage leest u hier meer over. Wij en de kinderen kijken er enorm naar uit om een gezamenlijke suhoor te vieren.

Met vriendelijke groet,

De leerkrachten van Al Iman

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer