Herinnering eetverkoop

Herinnering eetverkoop

Deel nieuws

Assalamoe alaikoem Beste ouder(s)/verzorger(s),

We bevinden ons alweer in de laatste 10 nachten van de gezegende maand Ramadan. In deze gezegende dagen bevindt zich een nacht die beter is dan 1000 maanden van aanbidding: Laylat ul- Qadr. Moge Allah onze aanbiddingen accepteren en onze goede daden belonen. Ameen.

Graag willen wij u herinneren aan de eetverkoop die op woensdag 19 april zal plaatsvinden. U bent van harte welkom om rond te lopen op het plein en gerechten te kiezen die u mee wil nemen voor de iftar. Dit is een prachtige gelegenheid om de kinderen te leren over het belang van delen en samenwerken, terwijl we tegelijkertijd geld inzamelen voor het Sadaqah project.

Tijdstip en locatie is als volgt:

Vanaf 13.00 uur: locatie Stedenwijk

Vanaf 12.45 uur: locatie Muziekwijk

Wilt u wat doneren voor de verkoop? Daar zouden wij erg blij mee zijn! Geen tijd om iets te maken? Geen probleem, ook zakjes snoep, popcorn of chips etc. zijn welkom!

We hopen op een mooie dag en opbrengst voor het Sadaqah-project.

Met vriendelijke groet,

Het Sadaqah-project team van Al Iman

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer