Herinnering eetverkoop

Herinnering eetverkoop

Deel nieuws

Assalamoe alaikoem Beste ouder(s)/verzorger(s),

We bevinden ons alweer in de laatste 10 nachten van de gezegende maand Ramadan. In deze gezegende dagen bevindt zich een nacht die beter is dan 1000 maanden van aanbidding: Laylat ul- Qadr. Moge Allah onze aanbiddingen accepteren en onze goede daden belonen. Ameen.

Graag willen wij u herinneren aan de eetverkoop die op woensdag 19 april zal plaatsvinden. U bent van harte welkom om rond te lopen op het plein en gerechten te kiezen die u mee wil nemen voor de iftar. Dit is een prachtige gelegenheid om de kinderen te leren over het belang van delen en samenwerken, terwijl we tegelijkertijd geld inzamelen voor het Sadaqah project.

Tijdstip en locatie is als volgt:

Vanaf 13.00 uur: locatie Stedenwijk

Vanaf 12.45 uur: locatie Muziekwijk

Wilt u wat doneren voor de verkoop? Daar zouden wij erg blij mee zijn! Geen tijd om iets te maken? Geen probleem, ook zakjes snoep, popcorn of chips etc. zijn welkom!

We hopen op een mooie dag en opbrengst voor het Sadaqah-project.

Met vriendelijke groet,

Het Sadaqah-project team van Al Iman

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer