Herinnering schoolfotograaf morgen 

Herinnering schoolfotograaf morgen 

Deel nieuws

Beste ouders / verzorgers,

Assalamoe alaikoum,

Morgen komt de schoolfotograaf langs. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd op school is. De fotograaf start gelijk om 08:30uur met fotograferen.

Na schooltijd zullen in de gymzaal van het hoofdgebouw (Stedenwijk) de broertjes en zusjes foto van buiten de school alsmede de broertje en zusje foto van de leerlingen op de dependance genomen worden.

Met vriendelijke groet,

Fatiha Bousandrous

Kwaliteitsgroep Actief Burgerschap & Schoolklimaat

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer