Herinnering ouderbijdrage

Herinnering ouderbijdrage

Deel nieuws

Herinnering:

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoum,

Mocht u de ouderbijdrage liever contant betalen of wilt u een betalingsregeling treffen voor bijv. gespreide betaling? Hiervoor is onze penningmeester, dhr. Laghbili, vandaag vanaf 8.20 uur op school. U vindt hem in de toneelzaal.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer