Herinnering ouderbijdrage

Herinnering ouderbijdrage

Deel nieuws

Herinnering:

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoum,

Mocht u de ouderbijdrage liever contant betalen of wilt u een betalingsregeling treffen voor bijv. gespreide betaling? Hiervoor is onze penningmeester, dhr. Laghbili, vandaag vanaf 8.20 uur op school. U vindt hem in de toneelzaal.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer