Herinnering ouderbijdrage

Herinnering ouderbijdrage

Deel nieuws

Herinnering:

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoum,

Mocht u de ouderbijdrage liever contant betalen of wilt u een betalingsregeling treffen voor bijv. gespreide betaling? Hiervoor is onze penningmeester, dhr. Laghbili, vandaag vanaf 8.20 uur op school. U vindt hem in de toneelzaal.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer