Gunst, led al Adha en dank

Gunst, led al Adha en dank

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Gunst

Om niet direct met de deur in huis te vallen, introduceer ik dit bericht met een mooie hadieth: “Waak over (de voorschriften van) Allah en je zult Hem voor jou treffen. Zorg dat jij Allah kent in voorspoedige tijden, dan zal Hij jou kennen in tijden van tegenspoed. En weet dat datgene wat jou niet is overkomen, jou nooit had kunnen overkomen. En (weet dat) datgene wat jou is overkomen, nooit aan jou voorbij kon gaan. En weet dan waarlijk dat de overwinning met geduld samengaat en de verlichting met tegenslag en gemak met tegenspoed.”

Op deze mooiste dag van het jaar, de dag van Arafah, wil ik u om een gunst vragen. Ik hoop genoemd te mogen worden in uw doea. Allah heeft mij enige tijd geleden beproefd met een agressieve lymfklierkanker waar de chemo’s, naar wat afgelopen week bleek, helaas niet op hebben aangeslagen. Alhoewel het vooruitzicht daardoor ongunstig is geworden, dient het vertrouwen in Allah intact te blijven. Al Hamdoelilah.

Ter stimulans: Abu Dharr (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah ﷺ zei: Er is geen moslim dienaar die smeekbeden verricht voor zijn broeder in zijn afwezigheid, behalve dat er een engel: En voor jou hetzelfde.”

Ied moebarak en zomervakantie

Morgen vieren we onze tweede Ied-feest, Ied al Adha. Moge Allah deze voor u gezegend doen zijn en uw offer accepteren. Deze heugelijke gebeurtenis luidt ook de zomervakantie in waar ik van hoop dat u hier samen met uw gezin van kunt genieten. InchaAllah hopen we uw kind op maandag 29 augustus om 10 uur te mogen ontvangen.

Woord van dank

Langs deze weg onderstreep ik de uitgesproken dank van mijn collega voor alle inzet die men het afgelopen jaar heeft gepleegd. Het team van Al Iman heeft telkens weer aangetoond het verschil voor uw kind en de school te willen maken. Afsluitend dank ik u voor het vertrouwen en wens ik u, namens het voltallige team, al het goede van het wereldse en hiernamaals.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Wenskaart voorjaarsvakantie

Beste ouders/verzorgers,Assalamoe alaikoum, Als bijlage doe ik u de wenskaart voor de voorjaarsvakantie toekomen.Ter herinnering stuur ik u ook het overzicht met de vakantie- en studiedagen. Tot dinsdag 27 februari

Lees meer

Poëzie op posters

Beste ouders, Collage Almere bestaat 10 jaar, zij verzorgen lessen over kunst en cultuur op de scholen in Almere. Om het 10 jarig bestaan te vieren, deden 1.000 leerlingen, uit

Lees meer

Dag van de Directeur

Beste ouders/verzorgers,Assalamoe alaikoum, Vandaag is het de ‘Dag van de directeur’. Wij hebben onze zeer gewaardeerde directeur in het zonnetje gezet. Moge Allah zijn inzet voor de leerlingen en de

Lees meer