Groei van de islamitische gemeenschap

Groei van de islamitische gemeenschap

Deel nieuws

Beste ouders,

Assalamoe alaikoem,

De gemeente Almere is een van Nederlands snelst groeiende steden en is zelfs toegetreden tot de G5. De Almeerse bevolking groeit rap en daarmee groeit ook de islamitische gemeenschap. Op basisschool Al Iman ervaren wij de gevolgen van die groei. Wij zien jaarlijks een grotere belangstelling voor islamitisch onderwijs. Wij kunnen niet alle leerlingen plaatsen en hanteren toelatingsbeleid en wachtlijsten.

Als schooldirecteur moet ik de kwaliteit van het onderwijs waarborgen. Ik moet de omvang van Al Iman beheersbaar houden. Ik heb het bestuur geadviseerd om een tweede islamitische school te realiseren, om te kunnen voldoen aan de vraag naar islamitisch onderwijs. Met de komst van een tweede islamitische school kan Al Iman worden ontlast. Bovendien kunnen leerlingen die nu van ver komen, dichterbij huis onderwijs worden ontvangen.

Vanmiddag heeft het bestuur een formele aanvraag ingediend bij de gemeenteraad en het ministerie. Hiermee is de eerste stap gezet in het traject tot oprichting van een tweede islamitische school. Ik zal u op de hoogte houden van de tussentijdse ontwikkelingen. Ik reken erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

K. Mouhmouh

Meer om te lezen

Start Eind-Cito’s

Assalaamu alaikum beste ouders, De Eind-Cito periode gaat aanstaande week van start. In de loop van de maand worden de volgende Cito’s afgenomen in shaa Allaah (met uitzondering van leerjaar

Lees meer

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer