8 februari mag de school weer open

8 februari mag de school weer open

Deel nieuws

Beste ouders,

Assalamoe alaikoem,  

Zoals u ongetwijfeld via het nieuws al hebt vernomen mogen scholen in het basisonderwijs, SBO, VSO en de kinderopvang vanaf maandag 8 februari weer open. Wel komt er een strakke uitwerking bron- en contactonderzoek rond scholen. Dat is de uitkomst van het kabinetsoverleg, welke premier Rutte morgen tijdens de persconferentie verder zal toelichten.  

Het is een besluit waarbij de afweging veel voeten in de aarde had. In het belang van leerlingen wil men de scholen graag open doen. We weten dat het aantal besmettingen onder leerlingen in de basisschoolleeftijd constant laag is. Ook bij onderwijspersoneel is het aantal besmettingen bijna de helft van het landelijk gemiddelde. Omdat kinderen, zo is gebleken, wel besmet kunnen raken (al hebben ze vaak nauwelijks of geen klachten) en een rol kunnen spelen in de verspreiding is niet onomstotelijk duidelijk wat het effect van de opening gaat zijn.  

Komende dagen wordt door onder meer door de PO-raad een en ander nader in de protocollen en aanvullende informatie uitgewerkt. Dit delen we zo snel mogelijk met u, zodat u tijdig geïnformeerd bent over de maatregelen om de veiligheid op onze school te optimaliseren.  

Er is de afgelopen tijd heel veel gevraagd van scholen. Afstandsonderwijs realiseren, noodopvang en kwetsbare kinderen ondersteunen en soms zelfs ondertussen zelf geconfronteerd worden met de effecten van corona in de privésfeer. Met een gevoel van onrust en ook van vastberadenheid wachten we af wat de komende tijd op ons afkomt. Onrust vanwege de onzekerheid en de enorme zware verantwoordelijkheden en taken die, wederom, op het bordje van het team komen. Vastberaden, om u en onszelf moed en inspiratie mee te geven om dat wat er moet gebeuren, zo goed mogelijk te gaan doen.  

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer