Eetverkoop morgen!

Eetverkoop morgen!

Deel nieuws

Assalamoe alaikoem Beste ouder(s)/verzorger(s),

“Waarlijk, degenen die in liefdadigheid geven, mannen en vrouwen, en aan Allah een goede lening geven: het zal vele malen vermenigvuldigd worden en voor hen zal er een eerbare goede beloning zijn”.

Hierbij een herinnering aan de eetverkoop morgen vanaf 13.00 uur op de locatie Stedenwijk. De opbrengst zal geheel ten goede komen van ons Sadaqah project. U kunt uw aankopen contant afrekenen, maar ook via de link die u is gestuurd voor het Sadaqah project. Op die manier telt het mee bij de opbrengst van de groep van uw kind. Indien u van plan bent om hapjes te kopen, zou u dan ook bakjes willen meenemen? Bij voorbaat dank. Ook voor de kinderen zal er het een en ander aan lekkers zijn. Het is dus handig om hen (de oudere kinderen) daarvoor wat geld mee te geven.

Wilt u wat doneren voor de verkoop? Daar zouden wij erg blij mee zijn! Geen tijd om iets te maken? Geen probleem, ook zakjes snoep, popcorn of chips etc. zijn welkom! U kunt het eten wat u doneert om 8.30 uur op locatie Stedenwijk afgeven in de hal bij de keuken. Barakallahoe feekoum.

We vragen Allah de Verhevene om de intentie van eenieder die sadaqah geeft te zuiveren zodat het alleen omwille van Hem gegeven wordt en Hij hen zal belonen daarvoor. Ameen.

Met vriendelijke groet,

Het Sadaqah-project team van Al Iman

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer