Belangrijke wijziging locatie Eetverkoop

Belangrijke wijziging locatie Eetverkoop

Deel nieuws

Assalamoe alaikoem Beste ouder(s)/verzorger(s),

Om te beginnen introduceer ik dit bericht met een mooie hadieth en smeekbeden: “Degene die de nacht van Laylat ul- Qadr in gebed doorbrengt, hopende op de beloning, zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden.” Moge Allah een ieder van ons in staat stellen om zich bezig te houden met oprechte aanbidding gedurende deze gezegende laatste dagen van de maand Ramadan en in het bijzonder op Laylat al-Qadr, zodat wij allen mogen profiteren van de Barmhartigheid van Allah. Ameen.

Middels dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van een belangrijke wijziging omtrent de eetverkoop. Door een gebrek aan menselijk vermogen is er besloten om de eetverkoop van locatie Muziekwijk op te heven. Om de eetverkoop in goede banen te kunnen blijven leiden hebben wij tijdig geanticipeerd en dit besluit genomen. Daartegenover is de situatie voor de ouders waarvan hun kinderen op beide locaties onderwijs krijgen nu gunstiger.

Dit betekent dat de Sadaqah eetverkoop van woensdag 19 april alleen op locatie Stedenwijk zal plaatsvinden. De datum en tijdstip blijven ongewijzigd. U kunt het eten wat u doneert om 8.30 uur afgeven in de hal bij de keuken en om 13.00 uur bent u van harte welkom om hapjes te kopen. De hapjes van de groepen 1/2c, 1/2d, 3a en 3b moeten dus ook naar locatie Stedenwijk gebracht worden. Bij voorbaat dank.

Hierbij definitief het tijdstip en locatie van de eetverkoop:

Vanaf 13.00 uur: locatie Stedenwijk

Afsluitend hopen wij dat u zich kunt vinden in deze wijziging. Wij verheugen ons op een mooie dag en opbrengst voor het Sadaqah-project.

Met vriendelijke groet,

Het Sadaqah-project team van Al Iman

Meer om te lezen

Start Eind-Cito’s

Assalaamu alaikum beste ouders, De Eind-Cito periode gaat aanstaande week van start. In de loop van de maand worden de volgende Cito’s afgenomen in shaa Allaah (met uitzondering van leerjaar

Lees meer

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer