admin

admin

Nieuws

Mededelingen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Mededeling

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Mededeling

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Mededeling

Nationaal schoolontbijt

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoum, Ook dit schooljaar doen we weer mee met Het Nationaal Schoolontbijt dat vrijdag, 11 november 2022, gepland staat. In de bijlage leest u onder andere wat

Mededeling

Werving Pleinwachtouders

Beste ouders, verzorgers, Salaam oe alleikoem, In bijgaande brief vind u een oproep voor pleintoezicht. Met vriendelijke groet, Fatiha Bousandrous

Mededeling

Herinnering schoolfotograaf morgen 

Beste ouders / verzorgers, Assalamoe alaikoum, Morgen komt de schoolfotograaf langs. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd op school is. De fotograaf start gelijk om 08:30uur met

Mededelingen

Schoolfotograaf 7 november 2022

Beste ouders / verzorgers, Assalamoe alaikoum, Maandag 7 november as. komt de schoolfotograaf weer langs. In de bijlage leest u hier meer over. Met vriendelijke groet, Fatiha Bousandrous Kwaliteitsgroep Actief

Mededelingen

Fijne vakantie!

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), De herfstvakantie staat alweer voor de deur. Nadat we de kinderen na een lange zomervakantie weer hebben mogen ontvangen, zijn het zeer leerzame en inspirerende weken

Mededelingen

FIFA Skills Event

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Talent in opleiding organiseert in de herfstvakantie weer leuke activiteiten zoals het FIFA Skills Event. Kom jij ook? In bijgevoegde flyer vindt u meer informatie. Met

Mededeling

Afsluiting week tegen het pesten

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoum, De ‘Week tegen pesten’ is voorbij en de leerlingen hebben in de groepen veel gepraat over en activiteiten gedaan omtrent dit onderwerp. In het kader van