Aanvragen: tweede basisschool en Voortgezet Onderwijs

Aanvragen: tweede basisschool en Voortgezet Onderwijs

Deel nieuws

Assalamoe alaikoem,
Beste ouders,

Van de week heb ik met het bestuur gereflecteerd op de huidige situatie en de toekomst van onze school. Hierbij wil ik jullie informeren over het volgende:

Onze school zit momenteel op zijn maximumcapaciteit met (vandaag de dag) 414 leerlingen. Alle beschikbare ruimtes zijn volledig benut. Dit gegeven speelt een belangrijke rol in het voornemen om een tweede (zelfstandige) school op te richten.

Het bestuur heeft besloten dit jaar opnieuw een aanvraag in te dienen voor de oprichting van een tweede basisschool in Almere. Deze nieuwe school zal inchaAllah Al Iman 2 gaan heten, om zo de band met onze huidige school te behouden. Daarnaast is er ook een voornemen om een school voor voortgezet onderwijs op te richten, welke de naam Al Iman College zal dragen.

We willen dicht bij de huidige situatie blijven en de nieuwe scholen op een soortgelijke manier vormgeven. Het bestuur is vastberaden om vroegtijdig en goed voorbereid aan de slag te gaan met beide aanvragen. Een dezer dagen zullen de formele aanvragen ingediend worden, en een afspraak met de gemeente hieromtrent is reeds gemaakt. Zowel leerkrachten als ouders worden uitgenodigd om mee te denken over de aanpak en het proces. Alle hulp om voldoende steunbetuigingen binnen te halen is van harte welkom. Mocht u zich geroepen voelen om op welke wijze ook een bijdrage te leveren, laat ons dit dan weten inchaAllah. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@aliman.nl.

Bij voorbaat dank voor uw steun en inchaAllah wordt u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Stichting Noor,
Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Start Eind-Cito’s

Assalaamu alaikum beste ouders, De Eind-Cito periode gaat aanstaande week van start. In de loop van de maand worden de volgende Cito’s afgenomen in shaa Allaah (met uitzondering van leerjaar

Lees meer

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer