EU-Schoolfruit

Deel nieuws

Morgen is het zover. De leerlingen zullen weer gaan genieten van drie porties fruit/groente per week, aangeboden door het EU-Schoolfruitprogramma. In de bijlagen die via Parro verstuurd zijn, leest u hier meer over. Ook treft u in hetzelfde Parrobericht een bijlage met fruit- en groentetips voor thuis. Wilt u meer informatie EU-schoolfruitprogramma? Klik hier.

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer