Nieuw logo

Deel nieuws

Tot voor kort was ons logo ‘slechts’ het kleurrijke woord ‘al iman’, zoals afgebeeld in rechterbovenhoek van deze brief. Dit logo gebruiken we in onze brieven, op de website, posters en andere uitingen. Ouders en externen herkennen onze school aan dit logo.

We hebben lange tijd de wens gevoeld een betekenisvoller en authentieker logo te hebben. Een logo is namelijk meer dan alleen een plaatje. Het is belangrijk dat ons logo de juiste indruk maakt, een vertrouwd gevoel geeft en persoonlijk is.

Het nieuwe ontwerp symboliseert een wereldbol met in de kern het woord ‘al iman’. De wereldbol staat voor (een deel van) onze opdracht de leerlingen als burgers voor te bereiden op actieve deelname aan onze pluriforme maatschappij en kennis te laten maken met haar tradities en praktijken. Het woord ‘al iman’ krijgt naast de religieuze nu ook de taalkundige betekenis. Taalkundig betekent ‘al iman’ het erkennen van en het geloven in iets. Wij geloven in de capaciteiten en mogelijkheden van onze leerlingen. Wij geloven dat zij, mede door onze inzet, in staat zijn veel te bereiken en als gewaardeerde, reken- en taalvaardige burgers een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Verder hebben we ook stilgestaan bij de kleuren. Met de gekozen kleuren in de wereldbol trachten we zorg te dragen voor een bepaald effect, eveneens passend bij onze school:

  • Paars is een opbeurende en kalmerende kleur die creativiteit stimuleert. Daarnaast is het een kleur die geassocieerd wordt met visie en wijsheid.
  • Geel is een opvallende kleur, die geassocieerd wordt met energie, vrolijkheid en positiviteit. Geel geeft focus en doelgerichtheid.
  • Rood is een opvallende en emotionele kleur die energie, kracht en passie over kan brengen.
  • Blauw staat voor vertrouwen, betrouwbaarheid, duidelijke communicatie en rust. Het is een kleur die ook staat voor intelligentie en verstand.
  • Groen is een harmonieuze kleur die veel geassocieerd wordt met de natuur, gezondheid, vernieuwing, veiligheid en balans.

Het logo is na de herfstvakantie feestelijk onthuld door de leerlingenraad. Het is nu enkel zichtbaar op (de ramen van) de voorgevel van het schoolgebouw. Geleidelijk zal dit logo zijn intrede doen op de website, onze brieven en beleidsdocumenten.

Afsluitend wil ik langs deze weg juf Hanan complimenteren voor het belangrijke aandeel dat zij in dezen heeft gehad. Zij heeft de basis gelegd waarmee het mogelijk is geworden om dit ontwerp te realiseren.

Meer om te lezen

Start Eind-Cito’s

Assalaamu alaikum beste ouders, De Eind-Cito periode gaat aanstaande week van start. In de loop van de maand worden de volgende Cito’s afgenomen in shaa Allaah (met uitzondering van leerjaar

Lees meer

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer