Vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023

Vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem

Vanaf vandaag starten we met het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op 50 euro per leerling. Deze bijdrage is bedoeld voor de bekostiging van het schoolreisje en de twee vieringen (Eid el Fitr en Eid el Adha) op school. De bijdrage is vrijwiilig, maar houdt u er wel rekening mee dat alleen bij een voldoende aantal betalingen de genoemde activiteiten kunnen worden georganiseerd.

Betaling geschiedt als volgt:

  • U krijgt zo dadelijk een betaallink toegestuurd. Dit is een unieke betaallink voor alleen deze groep. Gebruikt u dus a.u.b. voor elk kind de betaallink van zijn/haar eigen groep.
  • Vervolgens stuurt u via Parro de groepsleerkracht een bericht dat u heeft betaald en vermeldt u ook op wiens naam de bankrekening staat waarmee betaald is. Het is soms een hele klus om te achterhalen voor welke leerling een betaling is gedaan. Op deze manier scheelt het ons veel zoekwerk. Alvast bedankt voor uw medewerking, barakallahoe fiekoem.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Vorige week hebben de leden van de leerlingenraad eindelijk kunnen stemmen over wie er nu voorzitter, penningmeester, tijdbewaker, notulist en algemeen lid wordt. De verdeling is

Lees meer

Aanmelding voortgezet onderwijs

Beste ouder(s)/ verzorger(s), Assalaamoe alaikoem, Uw kind zit in het laatste schooljaar van de basisschool en is zich hoogstwaarschijnlijk volop aan het oriënteren op het voortgezet onderwijs. Het is echter

Lees meer

Terug naar school

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), De wintervakantie is alweer ten einde. Wij hopen dat u en uw kind(eren) de vakantie fijn en veilig heeft doorgebracht inshaa Allah. We kijken ernaar uit

Lees meer