Vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023

Vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem

Vanaf vandaag starten we met het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op 50 euro per leerling. Deze bijdrage is bedoeld voor de bekostiging van het schoolreisje en de twee vieringen (Eid el Fitr en Eid el Adha) op school. De bijdrage is vrijwiilig, maar houdt u er wel rekening mee dat alleen bij een voldoende aantal betalingen de genoemde activiteiten kunnen worden georganiseerd.

Betaling geschiedt als volgt:

  • U krijgt zo dadelijk een betaallink toegestuurd. Dit is een unieke betaallink voor alleen deze groep. Gebruikt u dus a.u.b. voor elk kind de betaallink van zijn/haar eigen groep.
  • Vervolgens stuurt u via Parro de groepsleerkracht een bericht dat u heeft betaald en vermeldt u ook op wiens naam de bankrekening staat waarmee betaald is. Het is soms een hele klus om te achterhalen voor welke leerling een betaling is gedaan. Op deze manier scheelt het ons veel zoekwerk. Alvast bedankt voor uw medewerking, barakallahoe fiekoem.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer