Vragenlijst (sociale) veiligheid

Vragenlijst (sociale) veiligheid

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,

Assalamoe alaikoem,

Onlangs hebben we een vragenlijst (sociale) veiligheid uitgezet. In de bijlage treft u de uitkomsten hiervan. We hebben een voldoende responspercentage wat maakt dat uitkomsten valide zijn. We zijn heel trots op het cijfer dat u ons heeft gegeven. U heeft de school een 8.2 gegeven. De veiligheid heeft u iets beter beoordeeld: 8.3. We zullen er veel aan doen om de veiligheid(sbeleving) nog positiever te beïnvloeden. Mocht u hiertoe suggesties hebben dan houden we ons uiteraard aanbevolen. Ons doel is namelijk, de veiligste school van Nederland. Het is gelukt om de fysiek veiligste school van Flevoland te worden. De gestelde ambitie is wat ons betreft haalbaar.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Kwaliteitscoördinator Actief burgerschap & Schoolklimaat

vragenlijst (sociale)veiligheid (ouders) 2020-2021.pdf

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer