Vragenlijst ‘meting (sociale)veiligheid (ouders) 2020-2021’

Vragenlijst ‘meting (sociale)veiligheid (ouders) 2020-2021’

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,
Assalamoe alaikoem,  
 
Op 8 maart 2020 heb ik een vragenlijst ‘meting (sociale)veiligheid (ouders) 2020-2021’ uitgezet. Deze is verstuurd naar het e-mailadres dat bij ons bekend is. Het doel van de vragenlijst is om inzicht te krijgen in de mate van de (sociale)veiligheid van onze school. Met uw feedback kunnen we voornoemde onderwerpen verder verbeteren.  
 
Een percentage van 23% (100 ouders) heeft de vragenlijst ingevuld. Ik dank u hiervoor! Vanaf 34% is de vragenlijst door voldoende ouders ingevuld, vanaf 50% spreek je van een goede responspercentage. Ons streven is een responspercentage van minstens 35 % te behalen.  
 
Het onderzoek zal maximaal 5 minuten van uw tijd in beslag nemen. Er zal betrouwbaar met uw gegevens worden omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt. Mocht u geen mail hebben ontvangen, dan kan het zijn dat het in uw Spam terecht is gekomen.  
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij een parro-bericht sturen of mailen via m.sbaa@aliman.nl.  
 
Met vriendelijke groet,  
Mariam Sbaa
Kwaliteitscoördinator Kwaliteitszorg & Ambitie

Meer om te lezen

Activiteiten in de zomervakantie

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Nog op de valreep willen wij een aantal (sport)activiteiten met u delen welke plaatsvinden in de zomervakantie. Voor sommige activiteiten dient u zich aan te melden.

Lees meer

Gunst, led al Adha en dank

Beste ouders, Assalamoe alaikoem, Gunst Om niet direct met de deur in huis te vallen, introduceer ik dit bericht met een mooie hadieth: “Waak over (de voorschriften van) Allah en

Lees meer