Verkleed naar school

Verkleed naar school

Deel nieuws

Beste ouders/ verzorgers, assalamoe aleikoem

Even een herinnering: zoals eerder vermeld mogen de leerlingen morgen voor de afsluiting van de Kinderboekenweek verkleed naar school komen!

Met vriendelijke groeten,

namens de kwaliteitsgroep Taal & Rekenen Saida Neumann

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer