Uiterlijk woensdag de enquête invullen

Uiterlijk woensdag de enquête invullen

Deel nieuws

Beste ouders/ verzorgers,
assalamoe aleikoem
 
Een aanvulling op het bericht van vanmorgen: wilt u a.u.b. uiterlijk morgen, woensdag, de enquête invullen? En nogmaals het verzoek één stem per gezin uit te brengen. Dank voor uw medewerking.
 
Met vriendelijke groeten,
Saida Neumann

 

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer