Uiterlijk woensdag de enquête invullen

Uiterlijk woensdag de enquête invullen

Deel nieuws

Beste ouders/ verzorgers,
assalamoe aleikoem
 
Een aanvulling op het bericht van vanmorgen: wilt u a.u.b. uiterlijk morgen, woensdag, de enquête invullen? En nogmaals het verzoek één stem per gezin uit te brengen. Dank voor uw medewerking.
 
Met vriendelijke groeten,
Saida Neumann

 

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer