Testen en vaccineren van kinderen op basisscholen in Almere

Testen en vaccineren van kinderen op basisscholen in Almere

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,

Assalamoe alaikoum,

Er worden momenteel vragen gesteld aan de GGD over het testen en vaccineren van kinderen op basisscholen in Almere. Daarom meldt de GGD in bijgaand document de belangrijkste vragen en geven een antwoord hierop. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa Veiligheidscoördinator

Bijlage: Bericht aan scholen Almere over COVID.pdf

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer