Testen en vaccineren van kinderen op basisscholen in Almere

Testen en vaccineren van kinderen op basisscholen in Almere

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,

Assalamoe alaikoum,

Er worden momenteel vragen gesteld aan de GGD over het testen en vaccineren van kinderen op basisscholen in Almere. Daarom meldt de GGD in bijgaand document de belangrijkste vragen en geven een antwoord hierop. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa Veiligheidscoördinator

Bijlage: Bericht aan scholen Almere over COVID.pdf

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer