Testen en vaccineren van kinderen op basisscholen in Almere

Testen en vaccineren van kinderen op basisscholen in Almere

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,

Assalamoe alaikoum,

Er worden momenteel vragen gesteld aan de GGD over het testen en vaccineren van kinderen op basisscholen in Almere. Daarom meldt de GGD in bijgaand document de belangrijkste vragen en geven een antwoord hierop. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa Veiligheidscoördinator

Bijlage: Bericht aan scholen Almere over COVID.pdf

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer