Testen en vaccineren van kinderen op basisscholen in Almere

Testen en vaccineren van kinderen op basisscholen in Almere

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,

Assalamoe alaikoum,

Er worden momenteel vragen gesteld aan de GGD over het testen en vaccineren van kinderen op basisscholen in Almere. Daarom meldt de GGD in bijgaand document de belangrijkste vragen en geven een antwoord hierop. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa Veiligheidscoördinator

Bijlage: Bericht aan scholen Almere over COVID.pdf

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer