Start schooljaar 2020-2021

Start schooljaar 2020-2021

Deel nieuws

Na zes weken is de zomervakantie ten einde. We hopen dat u, ondanks alle beperkingen, hiervan genoten heeft en tot rust bent gekomen. Het team heeft de afgelopen dagen, in extreme weersomstandigheden, veel voorbereidingen getroffen om een vliegende start te maken. We zijn verheugd uw kind aanstaande maandag om 12 uur te mogen verwelkomen. We kijken hiernaar uit! Welkom terug op school! Vanaf dinsdag 18 augustus geldt het reguliere curriculum en gelden de reguliere schooltijden.

Protocol ‘Volledig openen basisonderwijs Al Iman’

Afgelopen woensdag heeft onderwijsminister Slob een brief geschreven met actuele informatie over de stand van zaken in het onderwijs met betrekking tot de afstandsregels. Hij heeft aangegeven dat er reden is voor alertheid, maar de scholen open kunnen met dezelfde maatregelen als voor de zomervakantie bekend waren. Het protocol dat u voor de zomervakantie ontvangen heeft, geldt derhalve onverminderd. Hierin kunt u bijvoorbeeld lezen dat van ouders wordt verwacht dat ze buiten het schoolplein hun kind afzetten en opwachten en leerkrachten hun leerlingen op het schoolplein ophalen. Klik hier voor het protocol.

Samen tegen Corona

Voor de zomervakantie is de heropening goed gegaan. Het doorvoeren van de maatregelen vroeg om veel aandacht, inspanning en extra investeringen. Over het algemeen zijn we erin geslaagd om weer onderwijs in de school te realiseren, zonder dat er grote risico’s werden ervaren. Uw begrip en medewerking in dezen was daarbij ontzettend belangrijk. Ook nu doen we een beroep op uw begrip en medewerking.

Bij voorbaat danken we u voor uw vertrouwen en wensen we u, uw kind(eren) en onszelf uiteraard ook een geslaagd schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,

Namens het team, Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer