Start korancompetitie en islamquizStart

Start korancompetitie en islamquizStart

Deel nieuws

As-Salamoe Alaikoem,

Beste ouders,

De korancompetitie en islamquiz gaan zo starten. Op de volgende link kunt de wedstrijden volgen. Veel kijkplezier gewenst!

https://youtube.com/live/iU4ye4IsqR4?feature=share

Het programma in het kort:

  • 9:00 Inloop
  • 10:15 Opening en uitlegprogramma
  • 10:20 Start Hizb Sabbih 10:35 Start Juz Amma
  • 11:00 Pauze
  • 11:15 Prijsuitreiking Korancompetitie
  • 11:25 Start Islam Quiz
  • 11:55 Prijsuitreiking Islam Quiz
  • 12:00 Eten
  • 13:00 Afsluiten

Met vriendelijke groet,

Ayyoub Ouali

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer