Staking…

Deel nieuws

De werkdruk in het onderwijs, gecombineerd met een groeiend leraren- en schoolleiderstekort, lijken in toenemende mate effect te hebben op de kerntaak van het onderwijs: het realiseren van goed onderwijs voor ieder kind. Op 5 juli hebben de bonden en werkgevers gezamenlijk een brief gestuurd voor een totale extra investering van 423,5 miljoen euro voor het begrotingsjaar 2020. Op maandag 21 oktober verliep het ultimatum van onderwijsbonden voor meer geld in het onderwijs, zonder enige toezegging. Daarom zal in de week van 4 t/m 8 november 2019 actie gevoerd worden. Op woensdag 6 november is er een landelijke stakingsdag waar ook onze school aan zal deelnemen. Om deze reden zijn alle leerlingen deze dag vrij. We hopen op uw begrip in dezen.

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer