Staat van het onderwijs op Al Iman

Staat van het onderwijs op Al Iman

Deel nieuws

De afgelopen weken hebben wij twee ouderbijeenkomsten georganiseerd met als onderwerp de ouderbetrokkenheid op Al-Iman.

Tijdens de eerste bijeenkomst is onder meer de vernieuwde website gepresenteerd. Vanuit het oogpunt van transparantie zijn alle relevante beleidsdocumenten en de leeropbrengsten op de website terug te vinden. We hebben de wens geuit om de ouders te betrekken bij beleidsmatige onderwerpen en zo de ouderbetrokkenheid naar een hoger plan te tillen. Ouders werden uitgenodigd om zich op te geven voor zitting in een van de kwaliteitsgroepen.

Dit resulteerde in een tweede bijeenkomst waarbij met een groepje ouders werd besproken hoe hun deelname zou kunnen worden vormgegeven. Naar aanleiding hiervan heeft een aantal ouders zich opgegeven voor deelname aan de kwaliteitsgroepen Taal & Rekenen en Communicatie & Ouderbetrokkenheid.

Bij dezen nodigen wij u uit voor een derde bijeenkomst op donderdagavond 19 december. Hiermee stellen we de ouders die in de ochtenden niet aanwezig kunnen zijn in de gelegenheid om zich ook op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen.
Op deze avond wordt de staat van het onderwijs op Al Iman aan u gepresenteerd, waaronder:

  • de leeropbrengsten;
  • de resultaten van recente kwaliteitsenquêtes onder leerlingen, ouders en personeel ;
  • de onderwijskundige ontwikkelingen;
  • het werken met kwaliteitsgroepen en de mogelijke deelname van ouders hieraan.

    De inloop is om 18.15 uur met gelegenheid voor het ‘Ishaa-gebed. De bijeenkomst start om 18.30 uur en zal tot 20.00 uur duren.

Meer om te lezen

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer

Zomeractiviteiten in Stedenwijk

Beste ouders/verzorgers,Assalamoe alaikoum, Ook in de zomervakantie organiseert Talent in Opleiding verschillende activiteiten voor kinderen vanaf 2 jaar. In de bijlage treft u de flyer met de zomeractiviteiten en het

Lees meer