Staat van het onderwijs op Al Iman

Staat van het onderwijs op Al Iman

Deel nieuws

De afgelopen weken hebben wij twee ouderbijeenkomsten georganiseerd met als onderwerp de ouderbetrokkenheid op Al-Iman.

Tijdens de eerste bijeenkomst is onder meer de vernieuwde website gepresenteerd. Vanuit het oogpunt van transparantie zijn alle relevante beleidsdocumenten en de leeropbrengsten op de website terug te vinden. We hebben de wens geuit om de ouders te betrekken bij beleidsmatige onderwerpen en zo de ouderbetrokkenheid naar een hoger plan te tillen. Ouders werden uitgenodigd om zich op te geven voor zitting in een van de kwaliteitsgroepen.

Dit resulteerde in een tweede bijeenkomst waarbij met een groepje ouders werd besproken hoe hun deelname zou kunnen worden vormgegeven. Naar aanleiding hiervan heeft een aantal ouders zich opgegeven voor deelname aan de kwaliteitsgroepen Taal & Rekenen en Communicatie & Ouderbetrokkenheid.

Bij dezen nodigen wij u uit voor een derde bijeenkomst op donderdagavond 19 december. Hiermee stellen we de ouders die in de ochtenden niet aanwezig kunnen zijn in de gelegenheid om zich ook op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen.
Op deze avond wordt de staat van het onderwijs op Al Iman aan u gepresenteerd, waaronder:

  • de leeropbrengsten;
  • de resultaten van recente kwaliteitsenquêtes onder leerlingen, ouders en personeel ;
  • de onderwijskundige ontwikkelingen;
  • het werken met kwaliteitsgroepen en de mogelijke deelname van ouders hieraan.

    De inloop is om 18.15 uur met gelegenheid voor het ‘Ishaa-gebed. De bijeenkomst start om 18.30 uur en zal tot 20.00 uur duren.

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer