Splitsing groep 1

Deel nieuws

De afgelopen twee schooljaren startten we met één groep 1 in de wetenschap dat gedurende het schooljaar er voldoende aanmeldingen zijn voor een tweede groep 1. Net als vorig schooljaar splitsen we na de herfstvakantie de huidige groep 1. Beide groepen tellen vanaf dat moment evenveel leerlingen. Bij de verdeling is rekening gehouden met de samenstelling, verhouding jongens/meisjes en een gelijke verdeling van leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Omdat vrijwel alle leerlingen de afgelopen periode intensief hebben samengewerkt met alle juffen verwachten we ten aanzien hiervan geen belemmeringen. U ontvangt (een dezer dagen) van de groepsleerkracht de indeling van de leerlingen.

Na de herfstvakantie starten we ook met de spelinloop. Tot uiterlijk 8.45 uur wordt u op de maandag, woensdag en vrijdag in de gelegenheid gesteld samen met uw kind een boekje te lezen, spelletjes te doen of ontwikkelingsmateriaal te gebruiken. Voor alle duidelijk stellen wij dat de school om 8.30 uur begint en de kinderen dan in de klas moeten zijn.

Meer om te lezen

Activiteiten in de zomervakantie

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Nog op de valreep willen wij een aantal (sport)activiteiten met u delen welke plaatsvinden in de zomervakantie. Voor sommige activiteiten dient u zich aan te melden.

Lees meer

Gunst, led al Adha en dank

Beste ouders, Assalamoe alaikoem, Gunst Om niet direct met de deur in huis te vallen, introduceer ik dit bericht met een mooie hadieth: “Waak over (de voorschriften van) Allah en

Lees meer