Splitsing groep 1

Deel nieuws

De afgelopen twee schooljaren startten we met één groep 1 in de wetenschap dat gedurende het schooljaar er voldoende aanmeldingen zijn voor een tweede groep 1. Net als vorig schooljaar splitsen we na de herfstvakantie de huidige groep 1. Beide groepen tellen vanaf dat moment evenveel leerlingen. Bij de verdeling is rekening gehouden met de samenstelling, verhouding jongens/meisjes en een gelijke verdeling van leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Omdat vrijwel alle leerlingen de afgelopen periode intensief hebben samengewerkt met alle juffen verwachten we ten aanzien hiervan geen belemmeringen. U ontvangt (een dezer dagen) van de groepsleerkracht de indeling van de leerlingen.

Na de herfstvakantie starten we ook met de spelinloop. Tot uiterlijk 8.45 uur wordt u op de maandag, woensdag en vrijdag in de gelegenheid gesteld samen met uw kind een boekje te lezen, spelletjes te doen of ontwikkelingsmateriaal te gebruiken. Voor alle duidelijk stellen wij dat de school om 8.30 uur begint en de kinderen dan in de klas moeten zijn.

Meer om te lezen

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer

Zomeractiviteiten in Stedenwijk

Beste ouders/verzorgers,Assalamoe alaikoum, Ook in de zomervakantie organiseert Talent in Opleiding verschillende activiteiten voor kinderen vanaf 2 jaar. In de bijlage treft u de flyer met de zomeractiviteiten en het

Lees meer