Splitsing groep 1

Deel nieuws

De afgelopen twee schooljaren startten we met één groep 1 in de wetenschap dat gedurende het schooljaar er voldoende aanmeldingen zijn voor een tweede groep 1. Net als vorig schooljaar splitsen we na de herfstvakantie de huidige groep 1. Beide groepen tellen vanaf dat moment evenveel leerlingen. Bij de verdeling is rekening gehouden met de samenstelling, verhouding jongens/meisjes en een gelijke verdeling van leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Omdat vrijwel alle leerlingen de afgelopen periode intensief hebben samengewerkt met alle juffen verwachten we ten aanzien hiervan geen belemmeringen. U ontvangt (een dezer dagen) van de groepsleerkracht de indeling van de leerlingen.

Na de herfstvakantie starten we ook met de spelinloop. Tot uiterlijk 8.45 uur wordt u op de maandag, woensdag en vrijdag in de gelegenheid gesteld samen met uw kind een boekje te lezen, spelletjes te doen of ontwikkelingsmateriaal te gebruiken. Voor alle duidelijk stellen wij dat de school om 8.30 uur begint en de kinderen dan in de klas moeten zijn.

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer