Splitsing groep 1

Deel nieuws

De afgelopen twee schooljaren startten we met één groep 1 in de wetenschap dat gedurende het schooljaar er voldoende aanmeldingen zijn voor een tweede groep 1. Net als vorig schooljaar splitsen we na de herfstvakantie de huidige groep 1. Beide groepen tellen vanaf dat moment evenveel leerlingen. Bij de verdeling is rekening gehouden met de samenstelling, verhouding jongens/meisjes en een gelijke verdeling van leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Omdat vrijwel alle leerlingen de afgelopen periode intensief hebben samengewerkt met alle juffen verwachten we ten aanzien hiervan geen belemmeringen. U ontvangt (een dezer dagen) van de groepsleerkracht de indeling van de leerlingen.

Na de herfstvakantie starten we ook met de spelinloop. Tot uiterlijk 8.45 uur wordt u op de maandag, woensdag en vrijdag in de gelegenheid gesteld samen met uw kind een boekje te lezen, spelletjes te doen of ontwikkelingsmateriaal te gebruiken. Voor alle duidelijk stellen wij dat de school om 8.30 uur begint en de kinderen dan in de klas moeten zijn.

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer