Splitsing groep 1

Deel nieuws

De afgelopen twee schooljaren startten we met één groep 1 in de wetenschap dat gedurende het schooljaar er voldoende aanmeldingen zijn voor een tweede groep 1. Net als vorig schooljaar splitsen we na de herfstvakantie de huidige groep 1. Beide groepen tellen vanaf dat moment evenveel leerlingen. Bij de verdeling is rekening gehouden met de samenstelling, verhouding jongens/meisjes en een gelijke verdeling van leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Omdat vrijwel alle leerlingen de afgelopen periode intensief hebben samengewerkt met alle juffen verwachten we ten aanzien hiervan geen belemmeringen. U ontvangt (een dezer dagen) van de groepsleerkracht de indeling van de leerlingen.

Na de herfstvakantie starten we ook met de spelinloop. Tot uiterlijk 8.45 uur wordt u op de maandag, woensdag en vrijdag in de gelegenheid gesteld samen met uw kind een boekje te lezen, spelletjes te doen of ontwikkelingsmateriaal te gebruiken. Voor alle duidelijk stellen wij dat de school om 8.30 uur begint en de kinderen dan in de klas moeten zijn.

Meer om te lezen

Eid al-Fitr

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vorige schooljaar hadden we in onze vakantieplanning opgenomen dat de leerlingen vrij zouden krijgen op zowel dinsdag als woensdag vanwege Ied al Fitr. Deze planning

Lees meer

Schoolmaaltijden project

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Onze school is toegelaten tot het Schoolmaaltijdenproject, alhamdoelillah. Met dit project worden ouders die daarvoor in aanmerking komen, financieel ondersteund zodat alle leerlingen goed gevoed op

Lees meer

Vrije dagen

Beste ouders,Salam aleikom, Bij deze wil ik u eraan herinneren dat uw kind vanaf vandaag t/m dinsdag 2 april vrij is vanwege Goede Vrijdag, 2e Paasdag en de geplande studiedag.

Lees meer