Schooltijden en locatie Eidviering

Schooltijden en locatie Eidviering

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem

Met inmiddels een week Ramadan achter de rug kijken wij en de leerlingen al vooruit naar de Eidviering.

Om u in de gelegenheid te stellen om het een en ander te regelen wat betreft brengen en ophalen van de kinderen, alvast een aantal mededelingen.

Het feest vindt plaats op maandag 8 mei op locatie Stedenwijk.

De leerlingen van groepen 1/2c, 1/2d, 3a en 3b moeten dus ook bij locatie Stedenwijk gebracht en gehaald worden. De leerlingen worden om 9.00 uur op school verwacht en kunnen om 15.00 uur weer worden opgehaald.

Vergeet u niet om dit ook aan de BSO door te geven?

Hopende u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd,

met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Start Eind-Cito’s

Assalaamu alaikum beste ouders, De Eind-Cito periode gaat aanstaande week van start. In de loop van de maand worden de volgende Cito’s afgenomen in shaa Allaah (met uitzondering van leerjaar

Lees meer

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer