Schooltijden en locatie Eidviering

Schooltijden en locatie Eidviering

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem

Met inmiddels een week Ramadan achter de rug kijken wij en de leerlingen al vooruit naar de Eidviering.

Om u in de gelegenheid te stellen om het een en ander te regelen wat betreft brengen en ophalen van de kinderen, alvast een aantal mededelingen.

Het feest vindt plaats op maandag 8 mei op locatie Stedenwijk.

De leerlingen van groepen 1/2c, 1/2d, 3a en 3b moeten dus ook bij locatie Stedenwijk gebracht en gehaald worden. De leerlingen worden om 9.00 uur op school verwacht en kunnen om 15.00 uur weer worden opgehaald.

Vergeet u niet om dit ook aan de BSO door te geven?

Hopende u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd,

met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer