Schoolproject ‘Begrip voor anderen’

Schoolproject ‘Begrip voor anderen’

Deel nieuws

Van maandag 11 maart t/m vrijdag 22 maart duurde ons schoolproject ‘Begrip voor anderen’. Geïnspireerd door verhalen uit de Koran en het leven van de Profeet Mohammed werkten, praatten en leerden alle leerlingen over o.a. begrip opbrengen voor gevoelens van de ander, voor de achtergrond en fouten van de ander en voor andersdenkenden en andersgelovigen. Deze thema’s kwamen terug in burgerschapslessen, groepsgesprekken en creatieve activiteiten. Het waren leerzame en interessante weken. In sjaa Allah waren het lessen die de leerlingen bij zullen blijven en die ze toe zullen passen.

Hieronder een voorbeeld van één van de verhalen waar de leerlingen over praatten:

“Terwijl wij met de Profeet (vrede zij met hem) in de moskee zaten, kwam er een bedoeïen binnen en begon te plassen in de moskee. ​
Toen begonnen de metgezellen tegen hem te schreeuwen: ,,Ho! Ho!”. Ze wilden hem stoppen. Toen zei de Profeet (vrede zij met hem): ,,Stop hem niet, laat hem!”​
Nadat de bedoeïen klaar was met plassen, riep de profeet (vrede zij met hem) hem bij hem en zei tegen hem: ,,Moskeeën zijn niet voor plassen en viezigheid. ​
De moskee is bedoeld voor het gedenken van Allah, het verrichten van het gebed en het reciteren van de Koran.”​


Leerstellingen:

  • De Profeet (vrede zij met hem) begreep dat de bedoeïen nog niet veel wist over de Islam en de moskee.​
  • ​De Profeet (vrede zij met hem) ging zacht met de bedoeïen om, omdat hij begreep dat hij nog nieuw was.​
  • ​De bedoeïenen waren niet zoals de mensen uit de stad. Ze hadden wat ruwere gewoonten en dat begreep de Profeet (vrede zij met hem). Daarom reageerde de Profeet (vrede zij met hem) op een goede manier.

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer