Ramadan lezing Al Iman

Ramadan lezing Al Iman

Deel nieuws

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s),

Morgenochtend staat de tweede lezing gepland. Deze wordt verzorgd door meester Ayyoub. Het onderwerp is: Relatie met Allah.

We starten inshaa Allah om 08.50 uur. Iedereen is welkom!

Moge Allah de zittingen zegenen en dat wij hiervan mogen profiteren. Ameen.

Met vriendelijke groet,

Nadir Kaddouri

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer