Parkeren in de Muziekwijk

Parkeren in de Muziekwijk

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem

Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw.

Parkeert u a.u.b. op de daarvoor bestemde plekken, dus in de parkeervakken en langs de busbaan. Dubbelparkeren belemmert de doorstroom van het verkeer en levert irritaties en onveilige situaties op die wij zoveel mogelijk willen vermijden. Ook als het alleen maar is om kinderen in- of uit te laten stappen! Bovendien kan het u bij controles die de politie heeft aangekondigd een bekeuring opleveren.

Barakallahoe fiekoem voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten, Saida Neumann

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer