Parkeren in de Muziekwijk

Parkeren in de Muziekwijk

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem

Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw.

Parkeert u a.u.b. op de daarvoor bestemde plekken, dus in de parkeervakken en langs de busbaan. Dubbelparkeren belemmert de doorstroom van het verkeer en levert irritaties en onveilige situaties op die wij zoveel mogelijk willen vermijden. Ook als het alleen maar is om kinderen in- of uit te laten stappen! Bovendien kan het u bij controles die de politie heeft aangekondigd een bekeuring opleveren.

Barakallahoe fiekoem voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten, Saida Neumann

Meer om te lezen

Eid al-Fitr

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vorige schooljaar hadden we in onze vakantieplanning opgenomen dat de leerlingen vrij zouden krijgen op zowel dinsdag als woensdag vanwege Ied al Fitr. Deze planning

Lees meer

Schoolmaaltijden project

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Onze school is toegelaten tot het Schoolmaaltijdenproject, alhamdoelillah. Met dit project worden ouders die daarvoor in aanmerking komen, financieel ondersteund zodat alle leerlingen goed gevoed op

Lees meer

Vrije dagen

Beste ouders,Salam aleikom, Bij deze wil ik u eraan herinneren dat uw kind vanaf vandaag t/m dinsdag 2 april vrij is vanwege Goede Vrijdag, 2e Paasdag en de geplande studiedag.

Lees meer