Parkeren in de Muziekwijk

Parkeren in de Muziekwijk

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem

Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw.

Parkeert u a.u.b. op de daarvoor bestemde plekken, dus in de parkeervakken en langs de busbaan. Dubbelparkeren belemmert de doorstroom van het verkeer en levert irritaties en onveilige situaties op die wij zoveel mogelijk willen vermijden. Ook als het alleen maar is om kinderen in- of uit te laten stappen! Bovendien kan het u bij controles die de politie heeft aangekondigd een bekeuring opleveren.

Barakallahoe fiekoem voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten, Saida Neumann

Meer om te lezen

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer

Nationaal schoolontbijt

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoum, Ook dit schooljaar doen we weer mee met Het Nationaal Schoolontbijt dat vrijdag, 11 november 2022, gepland staat. In de bijlage leest u onder andere wat

Lees meer