Parkeren in de Muziekwijk

Parkeren in de Muziekwijk

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem

Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw.

Parkeert u a.u.b. op de daarvoor bestemde plekken, dus in de parkeervakken en langs de busbaan. Dubbelparkeren belemmert de doorstroom van het verkeer en levert irritaties en onveilige situaties op die wij zoveel mogelijk willen vermijden. Ook als het alleen maar is om kinderen in- of uit te laten stappen! Bovendien kan het u bij controles die de politie heeft aangekondigd een bekeuring opleveren.

Barakallahoe fiekoem voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten, Saida Neumann

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer