Onveilige verkeer situaties rondom school

Onveilige verkeer situaties rondom school

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,

Assalamoe alaikoum,

Afgelopen week heb ik, omtrent de veiligheid rondom de school, een gesprek gehad met de wijkagent en de handhaving. Buren hebben meermaals bij de politie en de gemeente geklaagd over de onveilige verkeerssituatie die zich uit door onder meer: – midden op de weg stil te staan of te parkeren om de kinderen uit te laten stappen. – langs de weg, op de gele streep of half op de stoep, te parkeren. In de omgeving van de school zijn er voldoende parkeerplaatsen. We verzoeken u correct gebruik te maken van parkeerplekken bij de Elburgkade (achter Saffana’s kindercentrum) en het Maastrichtkwartier.

Wij hopen op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa Veiligheidscoördinator

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer