Onveilige verkeer situaties rondom school

Onveilige verkeer situaties rondom school

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,

Assalamoe alaikoum,

Afgelopen week heb ik, omtrent de veiligheid rondom de school, een gesprek gehad met de wijkagent en de handhaving. Buren hebben meermaals bij de politie en de gemeente geklaagd over de onveilige verkeerssituatie die zich uit door onder meer: – midden op de weg stil te staan of te parkeren om de kinderen uit te laten stappen. – langs de weg, op de gele streep of half op de stoep, te parkeren. In de omgeving van de school zijn er voldoende parkeerplaatsen. We verzoeken u correct gebruik te maken van parkeerplekken bij de Elburgkade (achter Saffana’s kindercentrum) en het Maastrichtkwartier.

Wij hopen op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa Veiligheidscoördinator

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer