Meer informatie over schoolreis

Meer informatie over schoolreis

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem

Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Op woensdag 7 juni zullen de groepen 7 en 8 samen naar Attractiepark Walibi gaan in shaa Allah. Nadere informatie over afspraken, vertrektijd etc. ontvangt u nog.

De volgende dag mogen de leerlingen om 10.00 uur starten.

Overigens ontvangen we nog steeds graag de ouderbijdrage!

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer