Kinderboekenweek

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,

Assalamoe aleikoem

Van 6 t/m 15 oktober doet Al-Iman weer mee met de jaarlijkse Kinderboekenweek. In de bijlage vindt u een brief over de activiteiten die we hebben gepland voor leerlingen en ouders.

Met vriendelijke groeten,

Juf Moniek Juf Saida

namens de kwaliteitsgroep Taal & Rekenen

Kinderboekenweek 2021.pdf

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer