kinderboekenruilmarkt dinsdag 14 oktober

kinderboekenruilmarkt dinsdag 14 oktober

Deel nieuws

Assalaamoe’alaikoem beste ouders/verzorgers,

Aanstaande donderdag 14 oktober vindt onze kinderboekenruilmarkt plaats op school. Wij hopen zo de leesmotivatie van de leerlingen te vergroten. De leerlingen mogen een boek (of meer) mee naar school nemen. Het zou fijn zijn als het boek er netjes uitziet. Dit boek mag op de markt geruild worden voor een ander boek. Ontzettend leuk dus! Wij hopen op veel (ruil)boeken en zijn erg benieuwd naar de beroepen die wij voorbij gaan zien komen.

Assalaamoe’alaikoem,

Kwaliteitsgroep Taal en rekenen.

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer