Inloopspreekuur Godsdienst

Inloopspreekuur Godsdienst

Deel nieuws

Vanaf vandaag, dinsdag 29 oktober 2019, is er op elke dinsdag een inloopspreekuur voor leerlingen van de bovenbouw. Dit inloopspreekuur wordt georganiseerd door de godsdienstleerkrachten en is bestemd voor vraagstukken m.b.t. de identiteit. Leerlingen die een bepaalde onderwerp nader toegelicht willen hebben, die een praktisch vraagstuk hebben, die een luisterend oor willen hebben, of die een verdiepingsopdracht willen maken kunnen dan bij de godsdienstleerkracht terecht tijdens het inloopspreekuur. Het is ook de bedoeling dat oud-leerlingen van Al Iman tijdens dit spreekuur om advies kunnen vragen of een vraagstuk kunnen bespreken.

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer