Iedoekoem moebarak! Bayramimiz mubarak!

Iedoekoem moebarak! Bayramimiz mubarak!

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Met diep respect richt ik me tot alle kinderen en hun ouders die het einde van de gezegende maand Ramadan volbracht hebben. De maand Ramadan is een periode van godsvrees, extra gebeden en koranrecitatie, bezinning, verbinding, zorg en aandacht voor elkaar, tijdens goede en minder goede momenten. Ik hoop dat Allah ons vasten en al onze daden accepteert en ons Zijn Janah als beloning schenkt. Amien!

Langs deze weg wens ik u, namens het team van Al Iman, een gezegende Eid al-Fitr. Iedoekoem moebarak! Bayramimiz mubarak! Taqaballa lahoe minna wa minkoem.

In de bijlage twee wenskaarten: één voor Eid al-Fitr en één voor de meivakantie. Tot maandag 8 mei inchaAllah!

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer