Huiswerkbegeleiding (onderdeel NPO)

Huiswerkbegeleiding (onderdeel NPO)

Deel nieuws

Huiswerkbegeleiding Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Ik heb begin november 2021 in kaart willen brengen hoeveel ouders op vrijdagavond en in het weekend gebruik willen maken van bijlessen/huiswerkbegeleiding. Maar liefst 93 leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn hiervoor aangemeld! Twee derde van de ouders heeft gekozen voor de vrijdagavond. Helaas hebben we niet in alle gevallen kunnen voorzien in deze voorkeur. Het was ook een uitdaging om evenredige groepen van maximaal 6 leerlingen te verdelen over de beschikbare (en de door u opgegeven) tijden én het aantrekkelijk te houden voor de begeleiders.

Hoe nu verder?

  • Tot 25 november 2021: ouders van groep 5 t/m 8 die hun kind nog NIET hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun kinderen alsnog aan te melden via deze link: https://forms.office.com/r/aRiYcNTCpr.

Let wel: de mogelijkheden zijn nu beperkter. Heeft u uw kind al aangemeld? Vul dan NIETS in.

  • Vanaf 25 november 2021 tot en met 2 december 2021: afhankelijk van het aantal aanmeldingen van groep 5-8, zullen we ouders van groep 4 de mogelijkheid bieden om hun kind aan te melden voor de nog beschikbare plekken. Zeker 45 ouders van groep 3 en 4 hebben de wens geuit hun kind te willen aanmelden mocht deze gelegenheid zich voordoen.
  • Vanaf 3 december 2021: naar alle waarschijnlijkheid starten we vrijdagavond 3 december 2021 met zoveel mogelijk groepen, waar zo snel mogelijk een aparte uitnodiging voor volgt. U verneemt dan op welke dag en welk tijdsstip uw kind is ingedeeld.
  • Vanaf 10 januari 2022: na de wintervakantie zullen we ons buigen over de mogelijkheden van groep 3. De interesse in dit leerjaar is groot: 27 geïnteresseerden.

Wintervakantie en andere schoolvakanties

Enkele ouders hebben gevraagd of tijdens schoolvakanties ook onderwijs, in de vorm van bijlessen of activiteiten, verzorgd kan worden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van begeleiders en leerlingen zullen we dit overwegen. Om hier ook zicht op te krijgen, wil ik uw behoefte en beschikbaarheid peilen. Wilt u zo vriendelijk zijn om voor 3 december 2021 deze link in te vullen:

https://forms.office.com/r/LexqbuXJTg

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben en dank u bij voorbaat voor het invullen van de enquêtes.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Absenties

Beste ouders,Salam aleikom, Enkele maanden geleden hebben wij u bericht dat u zelf de absenties in Parro kon verwerken. Wij waarderen het dat u hier gehoor aan heeft gegeven en

Lees meer

Steun Al Iman 2

Salamoe allaikom,Beste ouders, Heeft u een kind van 2, 3 en/of 4 jaar? En woont u in het omcirkelde gebied? 6km vanaf postcode 1326Steun ons via deze link: https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/index.html#/gegevens/310 Bij

Lees meer