Herfstvakantie, studiedagen en beperkingen Corona

Herfstvakantie, studiedagen en beperkingen Corona

Deel nieuws

Beste ouders,

Assalamoe alaikoem,

Herfstvakantie

We hebben de herfstvakantie met twee dagen verlengd. Ik hoop dat u, ondanks de beperkingen, tot rust bent gekomen en hiervan hebt kunnen genieten. De leerlingen hebben voor de vakantie werk meegekregen. Vandaag en morgen hebben we de verwachting dat leerlingen hier thuis aan werken.

Studiedagen

Vandaag staat het team nog meer stil bij drie onderwerpen: ouderbetrokkenheid (hoe kunnen we ouders nog meer en beter betrekken bij de ontwikkelingen van hun kind), autonomie van de leerling (op welke wijze kunnen we leerling nog meer eigenaar maken van diens leerproces) en hoe staat basisschool Al Iman er voor. Hier zullen we u later nader over berichten. Morgen zullen leerkrachten onder meer gezamenlijk lessen voorbereiden en stil staan bij het afstandsonderwijs.

Beperkingen Corona

Helaas lopen de besmettingen overal in het land hard op. Naar aanleiding van milde klachten heb ik mij in de vakantie laten testen. Vandaag heb ik de uitslag ontvangen en is gebleken dat ik positief ben. Ik ben in isolatie gegaan en moet tien dagen in quarantaine. Aan het thuiswerken zal ik nu helaas ook aan moeten geloven. Naast de transparantie die ik met voornoemde wil betrachten roep ik u ook op, ter bescherming van ook anderen, u te laten testen bij milde klachten. Ook doe ik een oproep de afspraken in het Coronaprotocol nog strikter toe te passen. Denk hierbij vooral aan de anderhalve meter afstand bij het brengen of ophalen van uw kind.

Moge Allah ons allen beschermen en behoeden en bij ziekte genezen.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer