Grip op tekst deel 1 en 2

Grip op tekst deel 1 en 2

Deel nieuws

Beste ouders,

Assalamoe alaikoem,

Het is me niet gelukt om de brief in een geheel te versturen, vandaar twee bijlagen: Grip op test deel 1 en deel 2.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Grip op tekst deel 1.pdf

Grip op tekst deel 2.pdf

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer